KFUM Linköping

Tack till

Stort tack till er som bidragit till utveckling av projektet.

Agneta Björck, Björckhälsan
Agneta Lidman, Linköpings Parasportförening
Agneta Lindqvist, Funktionsrätt Östergötland
Anna Sjölund, Författare/pedagog
Center för sinnesstimulering, Region Stockholm
Länsteam Kommunikation/LINDAH, Habiliteringen Region Östergötland
Kultur- och fritidsnämnden, Linköpings kommun
Linda Lidholm, Förälder
Marie Åkerlund, Konstnär
Referensgruppen, Föräldrar & Attention Linköping
Ulrika Johansson, Barnneuropsykiatri, BNK Göteborg

/