KFUM Linköping

Varför finns Funkis?

Funkis finns till för att:
 

  • Motverka isolering och utanförskap för barn med NPF och deras föräldrar
  • Skapa fritidsaktiviteter för barn med NPF, syskon och deras föräldrar med fokus på kroppen i rörelse i syfte att skapa välmående.
  • Föräldrar till barn med NPF ska få en chans att möta varandra, fika, samtala, stötta varandra och utbyta erfarenheter.
  • Syskon till barn med NPF ska få möjlighet att lära känna varandra i form av filmkvällar och andra fritidsaktiviteter. 
  • Föräldrar ska kunna erbjudas föreläsningar och kurser enligt önskemål från målgruppen.
/