Xeerarka qanacsanaanta

Comfort rules in Somali
KFUM Funkis Information (PDF)
 

  • Maaddaama uu boosku yaryahay ugu yaraan laba qof aa la soco karta ilma/carruur kasta
  • Qofka qaangaadhka ah oo soo raacay ilmahiisa ayaa mas'uul ka ah oo si joogto ah na ilaalinaya carruurtiisa.
  • Kabaha bannaanka waa in lugu siibo albabka laga soo galaayo agtiisa.
  • Markii lokalka la joogo waa in sharabaad la xirnaada markasta sababtu eey tahay nadaafadda umafiicno sharaabad la’an. Haddii aadan adigu haysan, annaga baad naga iibsan kartaa, u sheeg qof shaqaale ah waanuna kaa iibineeyna.
  • Lama ogola inaad cunto ama cabitaan guriga ka keentid. Lama ogola in cunto kafeeteeriya banaankeeda lugu cuno.
  • Ha ilaawin inaad ballantaada kaansashid haddii aad imaan karrin si aadan uga hortagtin in dadka kale fursad u helaan! Waa suurtogal in la kansalo ilaa 1 saac kamhor hadaadan imaan karrin, bogga internetka ama websaytka aad ka kaansali kartaa. Na soo wac si aad u joojiso ama u kaansashid haddi wax hal saac ka yar ee ka dhiman tahay ballantaada. Haddii aadan joojin ama adaan kaansalin wakhtiga ka hor inta uusan bilaabmin, 100kr baa la soo dallacayaa.
  • Xasuuso inaad u diyaariso cunugaaga hoygiisa waqti fiican, waxaa muhiim ah inaad qolka ka baxday ka hor intaan dad kale imaan oo waqhtigaas leh.
/