Vi öppnar upp igen den 22 augusti

Äntligen öppnar vi upp Funkis igen – med en hel del nya anpassningar förstås!

Det kommer att vara mindre barngrupper och bollhavet kommer tyvärr att vara stängt.

God handhygien gäller även här och om någon familjemedlem har förkylningssymtom så uppmanas man att stanna hemma!

    

/