KFUM Linköping

Om Funkis

Mattias och Annika Ryberg har själva en son med funktionsnedsättning. De upplevde att det var svårt att hitta platser att vara på och aktiviteter som passade deras barns behov. Med åren blev isoleringen och ensamheten påtaglig för föräldrarna. Det var svårt att vistas på lekplatser både inomhus och utomhus där det fanns alldeles för mycket barn. Istället valde de att gå till ensliga avsides lekplatser utan andra barn. Det blev enklare så men samtidigt ensamt och sonen berövades möjligheten att interagera med andra barn.

Efter att ha skickat ut en online enkät i en Facebook grupp förstod de att de inte var ensamma då de flesta andra familjer i liknande situation gjorde på samma sätt. Idén till Funkis började att ta fart, en mötesplats kombinerat med lekrum för barn med NPF och deras familjer! En helt anpassad miljö med rätt förutsättningar där barnen kan få leka i en lugn och trygg miljö tillsammans med andra barn och där föräldrar kan träffas och dela erfarenheter och stötta varandra. En mötesplats som är öppen på vardagar (eftermiddagar), helger, röda dagar och lov när behovet är som störst.
 
Med Funkis vill föräldrarna skapa bättre förutsättningar för kommande barn och föräldrar och göra det lättare att träffa andra i liknande situation. 

KFUM Linköping beviljades anslag från Arvsfonden den 12 september 2018 för att öppna och driva Funkis i tre år.

Vad är NPF?

NPF är en förkortning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De vanligaste NPF-diagnoserna är ADHD, autism, Tourettes syndrom och språkstörning.

Personal

All personal på Funkis har genomgått första hjälpen utbildning (tack till Räddningstjänsten Östergötland) och grundläggande NPF utbildning. Lokalen är alltid bemannad men det är du som förälder som ansvarar för ditt/dina barn.

Emelie Nilsson
Fritidsledare
Emanuel Odisho
Fritidsledare
Sandra Samira Khliliy
Timanställd
Sundus Mostafa
Timanställd
Maqsuud Abdulahi Mire
Timanställd
Rebecka Tiefenbacher
Doktorand, Linköpings Universitet

/